Mitä haluan valtuutettuna edistää?

  • Kaupunki, kuten koko Suomi, on saanut suoneniskun, jonka vaikutukset ihmisten terveyteen, toimintaan ja talouteen eri tasoilla ovat vakavia.  Talouden osalta on löydettävä uutta kasvua ja työtä. Tässä mieluiten pontimena kestävästä kehityksestä nouseva yritteliäisyys.
  • Haluan kaupungista Suomen edelläkävijän sekä energiatuotannon että asumisen ekologisuuden alueilla. Kaupungilla tulee olla tässä vahva mahdollistajan rooli. Pientalojen ja taloyhtiöiden energiaremontit ovat keskeisessä osassa myös asuntokannan arvon säilymisen kannalta.
  • Haluan kaupunginosien kehittyvän rakentamisen ja palveluiden osalta tasapuolisesti. Uusien asuntoalueiden osalta haluan kaupungilla olevan vahvemman kontrollin palveluiden syntymisessä asukkaille luvatussa vauhdissa.
  • Kannatan uusien julkisten poikittaisyhteyksien, mm. ensi vaiheessa Vantaan ratikan vaikutusten selvittämistä, Kaupungin sisäisen yhtenäisyyden ja elinvoimaisuuden varmistajana - kuitenkin aina perustuen pitkän ajan kustannusten ja hyötyjen arviointiin.
  • Kaupunki tarvitsee uusia asukkaita ja koulutettua työvoimaa kasvunsa mahdollistajaksi. Haluan olla nostamassa kaupungin roolia myös koulutuksen metropolina. Näen koulutuksen vahvana tienä alueelle tulijoiden nopeassa integroinnissa yhteisön vastuullisiksi rakentajiksi.
  • Koko työurani ajan olen ollut rakentamassa sähköisiä palveluita sekä kouluttamassa valmiuksia niiden käyttämiseen ja kehittämiseen. Tätä kokemustani haluan antaa myös Vantaan sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen. Haluan kaupungin olevan työantajana etätyön suunnannäyttäjä.
  • Vantaalla on tilaa kasvulle, teollisuutta ja yritteliäisyyttä sekä erinomainen sijainti. Pitkässä juoksussa Vantaalla on hyvät edellytykset kehittyä valtakunnan ykköskaupungiksi myös haluttavuuden ja asukkaiden viihtyvyyden osalta. Sen eteen haluan töitä tehdä.